BARİ'NİN AZİZ NİKOLA'SI

 

Bari, İtalya yarımadasının güney- doğusunda, çizmenin topuğuna doğru, Adriyatik kıyısında ve Apulia bölgesinin sınırları içinde kalan bir liman kenti.Tüm dünyanın sevgili "NOEL BABA"sı iddiaya göre orada yatıyor.

Santa Claus, St. Nicola, Aziz Nicola gibi adlarla tanınan Anadolu'lu Noel Baba, M.S. 250 yılında Patara'da doğmuştu. 310 yılında Hiristiyanlığı yayma çabaları yüzünden imparatorluk askerleri tarafından tutuklanmış, kendisine gönülden bağlı Myra (Demre) halkının tepkileri sayesinde serbest kalmıştı. M.S. 312'de taç giyerek Roma İmparatorluğu'nun başına geçen Konstantin tarafından Hıristiyanlara baskı yapılmasına son verilince Noel Baba da çalışmalarını rahatça sürdürme imkanına kavuşmuştu. 325'te İznik Konsili'ne katılmış ve Demre'deki kilisenin başpiskoposluğuna yükselmiş değerli bir din adamı olmanın ötesinde yardımseverliği ile ün salmıştı. Çeyizleri olmadığı için evlenemediklerinden satılmalarına karar verilen üç genç kıza, bir gece vakti gizlice bacadan attığı hediyeler, O'nu bugün bile tüm dünyanın en sevilen karakterlerinden biri yapmaya yetmişti. 6 Aralık 345 yılında öldüğünde Demre'deki kilisesine gömülen Noel Baba, çocukların, tüccarların, tutsakların ve denizcilerin azizi ilan edilmişti.

Yüzyıllar sonra, İtalya'daki şehir- devletler Akdeniz'de güç mücadelesine girdiklerinde, başarıları için kendilerine yardım edeceklerine inandıkları kutsal kişilerin, kutsal emanetlerini ele geçirip, onların adına kiliseler inşa etmeye başladılar. Denizci insanlar olan Barililer de bu amaçla, ününü duydukları, "Denizcilerin Koruyucu Azizi Nicola"nın izini aradılar. O'na, yoğun ticari faaliyette oldukları Güney- batı Anadolu'da rastladılar. 1087 Yılında, 47 denizci tarafından Demre'deki mezarından çalınan kemikleri Bari'ye taşındı.1089'da Papa II. Urban'ın emriyle Aziz Nicola kilisesinin yapımına başlandı. 1099'da, Bari'ye saldıran Venedikliler, Aziz Nicolo'nun kemiklerini çaldıklarını ilan ettiler ve Lido adasındaki kiliseye O'nun adını verdiler. Yüzyıllardan beri Bari ile aralarındaki tartışma sonlanmayınca, 1953'te kemikler üzerinde karbon testi uygulandı. Kemiklerin sahibinin 4. y.y. da yaşamış biri olduğu kesinleşti, ama kime ait olduğu hala tartışma konusu. Bugün gerek Venedik'te, gerek Bari'de Aziz Nikola kiliseleri dimdik ayakta ve yüzyılların geleneği olan törenler aksamadan tekrarlanıyor. Ancak, Noel Baba'nın sonsuz uykusunu hangisinde uyuduğu bilinmiyor. Köyü, evi, kilisesi, gerçek mezarı hala Demre'de olan Noel Baba, Katolik, Protestan, Ortodoks tüm Hıristiyanların en çok sevdikleri din adamlarından biri, pek çok şehrin koruyucu aziz ilan ettiği bir semboldür. Hatta O, dinler üstü bir kişiliktir. Tüm dünya, yeni yıla O'nu anarak girer.


EMEL (ALTAN) EGE 7-11-2001